Adakah Program PJS ini akan mengenakan sebarang bayaran?

Tidak. Malah kami akan memberi sumbangan buku kepada perpustakaan sekolah. Tetapi bagi menanggung kos program kami memohon pihak sekolah membenarkan kami untuk membuat pameran dan jualan buku sepanjang program berjalan.

Komen

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.